WA

 • a_wipak.jpg
 • b_belintra.jpg
 • c_buerkert.jpg
 • d_cisa.jpg
 • e_ecodas.jpg
 • f_gandus.jpg
 • g_ken.jpg
 • h_nobel.jpg
 • i_tecno-gaz.jpg
 • j_warwick.jpg
 • k_agencinox.jpg
Ispis

O nama

 Tvrtka Gleninvest d.o.o. za uvoz - izvoz i inenjering, skra?eno: Gleninvest d.o.o.  sa sjeditem u Zagrebu, Mirogojska cesta 45b, osnovana je 1990. godine i upisana u Trgova?kom sudu u Zagrebu br. 1-7636 od 14.09.1990. s temeljnim kapitalom 6.032.800,00 kn upla?enim u cijelosti, MB 3565238,
OIB 82125295985.

Osnovne djelatnosti tvrtke su prodaja, servis i odravanje:
-    razne medicinske opreme i pribora,
-    opreme za praonice rublja,
-    opreme za mljevenje i sterilizaciju infektivnog otpada
-    opreme za obradu vode  
-    industrijske procesne opreme.

U po?etku tvrtka se preteno bavila projektiranjem te servisom opreme za praonice rublja  uz zastupanje stranih proizvo?a?a, da bi se vremenom sve vie razvila prodaja medicinske opreme, posebno opreme za sterilizaciju: velikih bolni?kih sterilizatora za sterilizaciju kirurkih instrumenata i pribora, laboratorijskih sterilizatora za sterilizaciju laboratorijskog pribora, teku?ina i visoko-infektivnog otpada, plinskih sterilizatora, malih stolnih sterilizatora te srodne opreme za pranje, dezinfekciju, suenje  i pakiranje.
Poseban zna?aj imaju ure?aji za mljevenje i sterilizaciju bolni?kog infektivnog otpada.
Zna?ajan udjel u prodaji ?ine i bolesni?ki kreveti, ostali bolni?ki namjetaj kao i oprema za laboratorije.

Do danas Gleninvest je opremio velik broj klinika, bolnica i drugih zdravstvenih ustanova na podru?ju cijele Hrvatske, a u posljednje vrijeme iri svoje aktivnosti i na druge drave nastale na prostoru bive Jugoslavije.

Zna?ajan udjel u poslovanje tvrtke ?ini procesna industrijska oprema, posebno za potrebe prehrambene, kemijske i farmaceutske industrije. Nai kupci su najrenomiranije velike tvrtke iz tog podru?ja kao i niz malih proizvo?a?a i servisera koji sudjeluju u opremanju velikih sustava.

Dodatnu djelatnost sa zna?ajnim rastu?im potencijalom ?ini prodaja medicinskog potronog materijala i prate?eg pribora vezanog uz proces sterilizacije, pranja i dezinfekcije.

Svojim kupcima Gleninvest prua kompletnu uslugu: od izrade idejnog rjeenja, preko nabave i isporuke visokokvalitetne opreme renomiranih svjetskih tvrtki koje zastupa, montae isporu?ene opreme, servisa i odravanja u garantnom roku i nakon njega te rekonstrukcija i modernizacije postoje?e opreme.

Poseban zna?aj Gleninvest pridaje visokoj kvaliteti servisa i odravanja isporu?ene opreme. Uz visoku formalnu naobrazbu, stru?ni tim Gleninvesta proao je specijalisti?ku obuku kod svih proizvo?a?a opreme koju isporu?uje i odrava te uz vlastito skladite rezervnih dijelova i odgovaraju?u tehni?ku opremljenost osigurava svojim korisnicima punu servisnu podrku 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Osnovna vodilja u poslovanju Gleninvesta uvijek je bila kvaliteta: kako isporu?ene opreme tako i pruene usluge. Potvrda toga je veliki broj korisnika naih usluga kao i certifikat o sustavu kvalitete organizacije poslovanja ISO 9001:2008 koji je Gleninvest stekao 2011., a 2017. godine unaprijedio na ISO 9001:2015.

Odabir jezika

Croatian English French German Italian Slovenian